Chemickoinžinierske služby

 • Meranie a vyhodnocovanie kinetiky chemických reakcií
 • Návrh reaktorov a separačných systémov
 • Meranie fázových rovnováh L-G, L-V a L-L systémov a odhad parametrov modelov týchto systémov
 • Meranie zdržnej doby v zariadeniach
 • Filtračné charakteristiky
 • Experimentálne modelovanie rektifikácie, vrátane vákuovej, zložitých zmesí
 • Analýza prevádzkových údajov s cieľom spracovania komplexnej materiálovej a energetickej bilancie
 • Optimalizácia komplexných chemickotechnologických systémov
 • Modelovanie a optimalizácia s využitím programu ASPEN-HYSYS
 • Vývoj špecifických matematických modelov podľa požiadaviek zákaznika
 • Základný procesno-inžiniersky návrh systémov riadenia procesov a prevádzok