Overovanie technológií a pilotné testovania

  • Reaktory
  • Destilácie a rektifikácie
  • Odparovanie
  • Filtrácie
  • Odstreďovanie
  • Sušenie
  • Mletie
  • Extrudácia
  • Granulácia

 

Atmosferická a vákuová destilácia a rektifikácia
Kolóny s účinnou výplňou vybavené potrebnými offsetmi (zásobníky, čerpadlá).

 

 

Odparovanie tepelne citlivých vysokovrúcich látok na krátkocestnej vákuovej odparke.

 

 

Mletie vysušeného materiálu na rotačných kolíkových alebo guľových mlynoch. Triedenie pomletého materiálu sitovaním.

 

 

 

 

 

 

Sušenie hrubozrnných a práškových organických látok z rozpúšťadiel
Potrebné zahustenie suspenzie látky určenej na sušenie sa dosiahne filtráciou alebo odstreďovaním.