Realizácie

Názov

 Názov rok miesto
2-merkaptobenzotiazol 1992 Bratislava ISTROCHEM a.s.
Sulfénamidy 1993 Bratislava ISTROCHEM a.s.
Difenylamín 1985 Šaľa Duslo a.s.
4-amínodifenylamín 1985 Šaľa Duslo a.s.
N-izopropyl-N-fenyl-1,4-fenyléndiamín (Dusantox IPPD) 1985 Šaľa Duslo a.s.
N-(1,4-dimetyl)-butyl-N-fenyl-1,4-fenyléndiamín (Dusantox 6PPD) 1991 Šaľa Duslo a.s.
N-cyklohexyltioftalimid (Duslin, PVI) 1986 Šaľa Duslo a.s.
Dusantox L 1998 Šaľa Duslo a.s.
Alkylované difenylamíny (napr. dioktyldifenylmín) 2003 Šaľa Duslo a.s.
Proces priamej nitrozácie DFA nitróznymi plynmi 2003 Šaľa Duslo a.s.
Výroba hydroxidu horečnatého osobitnej kvality 1992 Šaľa Duslo a.s.
Triacetónamín 1991 Strážske Chemko
Svetelné stabilizátory na báze stéricky tienených amínov (DASTIB 845) 1991 Strážske Chemko
Kyselina monochlóroctová 1998 Čína