Koncepčné a basic dizajny

 V nadväznosti na náš výskum a vývoj poskytujeme podklady k projektom v investičnej výstavbe so zameraním na anorganickú a organickú chémiu v rozsahu:

  • Štúdia uskutočniteľnosti
  • Koncepčný návrh
  • Úvodný projekt (basic dizajn)