Riadne Valné Zhromaždenie VUCHT a.s.

Predstavenstvo spoločnosti VUCHT a.s. zvoláva

Riadne Valné Zhromaždenie spoločnosti, 

ktoré sa bude konať dňa 16.05.2017 od 10,00 hod.

v sídle akciovej spoločnosti.