Zameranie

VUCHT a.s. – Výskumný ústav chemicko technologický - poskytuje komplexné služby v oblasti výskumu a vývoja technológií pre chemický priemysel, energetiku a ekológiu.

Sústreďujeme všetky činnosti od laboratórneho výskumu až po projektovanie pod jednu strechu. Vďaka tomu dosahujeme ideálny prenos informácii medzi jednotlivými stupňami procesu.

 

Portfólio služieb pokrýva všetky procesy potrebné k úspešnému vývoju technológií.

 • základný a aplikovaný technologicky orientovaný výskum v oblasti anorganickej chémie s dôrazom na materiály a procesy využiteľné pre procesy výroby granulovaných hnojív
 • základný a aplikovaný technologicky orienotvaný výskum v oblasto organickej chémie s dôrazom na hydrogenačné procesy ako je výroba anilínu, procesy syntézy aromatických diamínov a ďalších produktov a medziproduktov s dôrazom na antioxidanty a stabilizátory
 • výskum v oblasti ekologického využitia druhotných surovín ako je komunálny odpad a triedený platový odpad
 • výskum a vývoj postupov prípravy chemických látok
 • vývoj aktívnych látok pre oblasť aplikácie polymérov   
 • vývoj aditív pre agrochemický sektor ako sú inhibítory nitrifikácie, činidlá povrchovej úpravy granulovaných hnojív
 •  návrh technologických procesov
 • optimalizácia chemicko-technologických procesov
 • pilotné testovanie
 •   chemicko - inžinierske modelovanie, výpočty a optimalizácie
 • spracovanie výkresovej dokumentácie a 3D modelovanie
 • konceptuálne dizajny, basic dizajny
 • energetické auditovanie
 • malotonážna výroba chemických špecialít 

 

Vlastná produkcia chemických špecialít je zameraná na produkty vyžadujúce zvláštne zručnosti a znalosti v oblasti výroby, vývoja, kontroly kvality, či podpory predaja týchto výrobkov. Využívame výhody vysokej odbornej úrovne pracovníkov, pružného systému organizácie a trvalého dialógu s odberateľmi.