Patenty vo vlastníctve VUCHT a.s.

Kelemen P., Herencsárová G., Kováčik J.:

„Spôsob prípravy stabilných vodných disperzií zo syntetických monomérov a natívneho škrobu“

P 286891, PP 5091–2005
Humplík A., Végh Z., Orlík I., Latika A.:

„Prostriedok na ochranu prírodného a/alebo syntetických kaučukov proti deštrukčnému pôsobeniu ozónu“

P 279054, PV 1469 – 95