Charakterizácia materiálov

  • Meranie veľkosti častíc (0,1 mikrom – 1 mm)
  • Meranie špecifického povrchu na základe adsorpcie plynov
  • RTG postupy
  • Identifikácie kryštalických fáz a semikvantitatívne mikropóry
  • Analýza obsahu a určenie veľkosti dispergovaných kryštalických častíc (1 – 100 nm)