História

História akciovej spoločnosti VUCHT a.s. siaha až do 19. storočia. 
 
1891
Založenie Dynamit Nobel v roku 1873 a zriadením vlastného chemického laboratória v roku 1891. 
 
1905
Ústredné chemické laboratórium továrne DYNAMIT NOBEL pre potreby továrne. 
 
1947
Závodné výskumné pracovisko „Výskumný ústav chemických závodov Dynamit Nobel“. Výskum v oblasti technológií výroby celulózových vlákien, regenerácia sírouhlíka pri výrobe viskózového hodvábu a striže, výskum aktivácie bieliacich hliniek, vývoj procesov výroby čistých chemikálií a podobne. 
 
1948
Zriadené biologické oddelenie, ktorého úlohou bolo sledovať účinky biologicky aktívnych látok, uskutočňovať výskum pôsobenia niektorých húb a mikroorganizmov proti baktériám a plesniam. 
 
1951 – 1982
Zmena názvu na Výskumný ústav agrochemickej technológie (VUAgT). Pod týmto názvom zotrval až do konca roku 1982.
V roku 1976 bol zriadený Výskumný ústav organickej technológie CHZJD, n.p..

1983
Vytvorenie Výskumného ústavu chemickej technológie, výskumná a vývojová organizácia na báze Výskumného ústavu organickej technológie, n.p. Chemické závody Juraja Dimitrova a Výskumného ústavu agrochemickej technológie, Bratislava. 
 
1992
Akciová spoločnosť VUCHT a.s.
VUCHT a.s. nadviazal na tradíciu výskumu a vývoja vyššie uvedeného Výskumného ústavu chemickej technológie a Výskumného ústavu agrochemickej technológie. 
 
2002
Prevzatie kapacít Duslo, a.s. v plnom rozsahu pre oblasť výskumu, vývoja a podpory predaja.

 

Fotogaléria